Browse Source

corretion single changes

master
joak 4 months ago
parent
commit
79e8a3fe58
 1. 8
    assets/static/style.css
 2. 4
    configs/image-resize.ini
 3. BIN
    content/agenda/extratonal-infrastructure-11-vida-vojic-laura-agnusdei-bernat-sanjuan-and-hollowmist/bernat.jpg
 4. 59
    content/agenda/extratonal-infrastructure-11-vida-vojic-laura-agnusdei-bernat-sanjuan-and-hollowmist/contents+nl.lr
 5. 51
    content/agenda/extratonal-infrastructure-11-vida-vojic-laura-agnusdei-bernat-sanjuan-and-hollowmist/contents.lr
 6. BIN
    content/agenda/extratonal-infrastructure-11-vida-vojic-laura-agnusdei-bernat-sanjuan-and-hollowmist/hollowmist.png
 7. BIN
    content/agenda/extratonal-infrastructure-11-vida-vojic-laura-agnusdei-bernat-sanjuan-and-hollowmist/laura.jpg
 8. 6
    content/contact/contents.lr
 9. 5
    flowblocks/single-image.ini
 10. 8
    templates/blocks/single-image.html
 11. 2
    templates/calendar.html
 12. 2
    templates/event.html

8
assets/static/style.css

@ -224,3 +224,11 @@ img.eventflyer{
.all > a:hover{
opacity: 1;
}
.single-image{
text-align: center;
}
.single-image > figcaption{
text-align: center;
}

4
configs/image-resize.ini

@ -3,6 +3,6 @@ width = 400
height = 400
[medium]
width = 800
height = 800
width = 600
height = 600

BIN
content/agenda/extratonal-infrastructure-11-vida-vojic-laura-agnusdei-bernat-sanjuan-and-hollowmist/bernat.jpg

Binary file not shown.

After

Width:  |  Height:  |  Size: 105 KiB

59
content/agenda/extratonal-infrastructure-11-vida-vojic-laura-agnusdei-bernat-sanjuan-and-hollowmist/contents+nl.lr

@ -0,0 +1,59 @@
content:
#### markdown ####
markdown:
**Deur:** 20:00u CET
**Aanvang:** 20:30u CET
**Entree:** 5 euro
*Met hernieuwde kracht keert Extratonal Infrastructure terug met een fris programma voor 2024 dat de muzikale paradigma's blijft oprekken. Dit jaar verwelkomen we verschillende nieuwe extratonale leden en sponsors. Hallo, Fonds Podiumkunsten, Gemeente Rotterdam, Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en Popunie Rotterdam! Samen zullen we radicale extratonale strategieën ontwikkelen om het muzikale landschap van Charlois en daarbuiten op te schudden. Tijdens ons eerste evenement van 2024 verklappen we nog niet al onze plannen, maar we zullen uiteraard wel de laatste extratonale trends verkennen. Of dat nu gebeurt met klarinet, drums, saxofoon of regen, er staat ons een hoop moois te wachten!*
#### single-image ####
url: viavojic.png
----
caption:
"TIMING IS DIVINE" van Vida Vojic.
----
Alt: De artieste Vida Vojic staat achter een drum en voert de performance "TIMING IS DIVINE" uit. De foto toont haar en de drum in het midden met wat licht gericht op haar en haar opstelling.
#### markdown ####
markdown:
**Vida Vojić**, ook bekend als vida voyage, is een muziekkunstenaar, percussionist, muzikant, schrijver, performancekunstenaar en curator uit Göteborg, Zweden. Haar huidige performancewerk richt zich op drummen als middel om input te versterken, fysieke trillingen teweeg te brengen en alternatieve toestanden te ontwaken. Dit begeleidt haar vocale, scenografische en poëtische output die voortkomt uit haar onderzoek naar vergelijkende theologie, muziek als magie, alternatieve opvattingen over tijd, en de aard van verandering.
https://vidavojic.hotglue.me/
https://youtu.be/ZkdDpR5v2Rg?si=_9ncBVL7DRBlRqSo
#### single-image ####
url: laura.jpg
----
caption: Laura Agnusdei
----
Alt: Op de foto ligt de elektroakoestische componist en saxofonist Laura Agnusdei in het gras en geniet van het leven.
#### markdown ####
markdown:
**Laura Agnusdei** is een elektro-akoestische componist en saxofonist uit Bologna (IT). Ze is klassiek geschoold en heeft een Master in elektronische muziekcompositie behaald aan het Instituut voor Sonologie in Den Haag (NL). In haar composities is de saxofoon de belangrijkste stem binnen sonische landschappen die wisselen tussen melodieën en texturen, en liedvorm en improvisatie. Hierbij smelten akoestische, digitale en analoge geluidsbronnen samen.
https://lauraagnusdei.bandcamp.com/
https://lauragnusdei.com/
#### single-image ####
url: bernat.jpg
----
caption: Bernat Sanjuan
----
Alt: Op de foto speelt klarinettist Bernat Sanjuan basklarinet.
#### markdown ####
markdown:
**Bernat Sanjuan**is een interdisciplinair opgeleide klarinettist gevestigd in Rotterdam, met een toegewijde focus op het verkennen van uitgebreide technieken en nieuwe geluiden binnen de basklarinet, klarinet en andere, niet-conventionele instrumenten. Oorspronkelijk afkomstig uit Valencia, studeerde hij aan de Universiteit voor de Kunsten Codarts en behaalde daar een Bachelor of Music. Zijn meest recente onderzoek houdt zich bezig met het verband tussen instrumentaal geluid, het menselijk lichaam, het instrument en de beweging, en de dynamische wisselwerking die deze elementen hebben binnen het fenomeen van instrumentale geluidsproductie.
https://www.instagram.com/boronatsky/
#### single-image ####
url: hollowmist.png
----
caption: Hollowmist
----
Alt: De foto toont de geluidskunstenaar hollowmist op het podium. Hij bespeelt de bas met verschillende live-elektronica.
#### markdown ####
markdown:
**Hollowmist** is een ambient/noise zelfproject, een verschrikkelijke zelfvertelling. Met ambient als uitgangspunt breidt het zich uit tot een noise muur met gefragmenteerde nonsens-samples. In tegenstelling tot oneindig hard geluid bij hoge temperaturen, houdt Hollowmist zich strikt aan de verhouding van de ingrediënten: 45% licht mat aluminium frame, 21% rubberen transportband, 12% bamboe, 10% suiker, 7% grof zout, 5% bladeren, 0% walnoot.
https://www.instagram.com/per_per_art_/
https://hollowmist.bandcamp.com/

51
content/agenda/extratonal-infrastructure-11-vida-vojic-laura-agnusdei-bernat-sanjuan-and-hollowmist/contents.lr

@ -1,6 +1,6 @@
title: Extratonal Infrastructure #11: Vida Vojić, Laura Agnusdei, Bernat Sanjuan and Hollowmist
---
end_date: 2023-01-26 23:59:59
end_date: 2024-01-26 23:59:59
---
flyer: webflyer-extratonal-infrastructure-11.png
---
@ -14,7 +14,7 @@ peoples:
domino, mitsitron, Tzatzikidive, dj broodje, The Singer Toaster, Jacco Weener, Kauê Werner, Matthias de Wener, Stepping Tone
---
start_date: 2023-01-26 20:00:00
start_date: 2024-01-26 20:00:00
---
content:
@ -27,12 +27,51 @@ Entrance: 5 euro
*With renewed vigor, Extratonal Infrastructure returns with a fresh program for 2024 that continues to stretch musical paradigms. This year we welcome several new extratonal members and sponsors. Hello, Fonds Podiumkunsten, Gemeente Rotterdam, Stimuleringsfonds Creatieve Industrie and Popunie Rotterdam! Together we will develop radical extratonal strategies to shake up the musical landscape of Charlois and beyond. During our first event of 2024 we won't reveal all of our plans just yet, but rest assured: we will demonstrate the latest extratonal trends. Whether that happens with clarinet, drums, saxophone or rain, beautiful things await us!*
#### single-image ####
url: vivvvojic.png
url: viavojic.png
----
caption: "TIMING IS DIVINE" by Vida Vojić.
caption:
"TIMING IS DIVINE" by Vida Vojic.
----
Alt: The artist Vida Vojic is setting behind a drum and performing the performance "TIMING IS DIVINE". The photo shows here and the drum in the center with some light focused on her and her setup.
#### markdown ####
markdown:
**Vida Vojić** aka vida voyage, is a music artist, percussionist, musician, writer, performance artist and curator from Gothenburg, Sweden. Her current performance work focuses on drumming as a means of amplifying input, triggering physical vibration and awakening alternate states. This accompanies her vocal, scenographic and poetic output that draw upon her research into comparative theology, music as magic, alternative conceptions of time and the nature of change.
https://vidavojic.hotglue.me/
https://youtu.be/ZkdDpR5v2Rg?si=_9ncBVL7DRBlRqSo
https://vidavojic.hotglue.me/
https://youtu.be/ZkdDpR5v2Rg?si=_9ncBVL7DRBlRqSo
#### single-image ####
url: laura.jpg
----
caption: Laura Agnusdei
----
Alt: The photo shows the electroacoustic composer and saxophone player laying in grass and enjoying life.
#### markdown ####
markdown:
**Laura Agnusdei** is an electroacoustic composer and saxophone player from Bologna (IT). Classically trained, she also holds a Master in electronic music composition from The Institute of Sonology of The Hague (NL). Her compositions feature the saxophone as the main voice within sonic landscapes that shift between melodies and textures, the song form and improvisation, fusing acoustic, digital and analog sound sources.
https://lauraagnusdei.bandcamp.com/
https://lauragnusdei.com/
#### single-image ####
url: bernat.jpg
----
caption: Bernat Sanjuan
----
Alt: The photo shows the clarinettist Bernat Sanjuan playing the bass clarinet.
#### markdown ####
markdown:
**Bernat Sanjuan** is an interdisciplinary-trained clarinettist based in Rotterdam, with a dedicated focus on exploring extended techniques and new sounds within the bass clarinet, clarinet and other non-conventional instruments. Originally from Valencia, he studied at the University of Arts Codarts obtaining a Bachelor of Music. His latest research engages with the connection between instrumental sound, the human body, the instrument and the movement and the dynamic interplay that these elements have within the phenomenon of instrumental sound production.
https://www.instagram.com/boronatsky/
#### single-image ####
url: hollowmist.png
----
caption: Hollowmist
----
Alt: The photo shows the sound artist hollowmist on stage. He is playing the bass with different live electronics.
#### markdown ####
markdown:
Hollowmist is an ambient/noise self-project, a terrible self-narration. Using ambient as the starting point, it expands into a noise wall with fragmented nonsense samples. Unlike infinite high-temperature harsh noise, Hollowmist strictly adheres to the proportion of ingredients: 45% light matte aluminum alloy frame, 21% rubber conveyor belt, 12% bamboo, 10% sugar, 7% coarse salt, 5% leaves, 0% walnut.
https://www.instagram.com/per_per_art_/
https://hollowmist.bandcamp.com/

BIN
content/agenda/extratonal-infrastructure-11-vida-vojic-laura-agnusdei-bernat-sanjuan-and-hollowmist/hollowmist.png

Binary file not shown.

After

Width:  |  Height:  |  Size: 2.4 MiB

BIN
content/agenda/extratonal-infrastructure-11-vida-vojic-laura-agnusdei-bernat-sanjuan-and-hollowmist/laura.jpg

Binary file not shown.

After

Width:  |  Height:  |  Size: 1.4 MiB

6
content/contact/contents.lr

@ -6,6 +6,6 @@ title:
---
body:
Email: <a href = "mailto: info@extratonal.org">info[@]extratonal.org</a><br>
Varia: <a href = "mailto: info@varia.zone">info[@]varia.zone<br>
Instagram: https://www.instagram.com/extratonal/
**Email:** <a href = "mailto: info@extratonal.org">info@extratonal.org</a><br>
**Varia:** <a href="mailto: info@varia.zone">info@varia.zone</a><br>
<a href="https://www.instagram.com/extratonal/">Instagram</a>

5
flowblocks/single-image.ini

@ -9,3 +9,8 @@ type = text
[fields.caption]
label = Caption
type = string
[fields.Alt]
label = Alt (make a description of what you see)
type = string

8
templates/blocks/single-image.html

@ -1,5 +1,5 @@
<div class="single-image">
<figure class="single-image">
{% set img = record.attachments.images.get(this.url) %}
<img class="" src="{{ img|url|replace(".png","")|replace(".jpg","")|replace(".jpeg","")}}-medium.webp" alt="{{ this.caption }}">
<h4>{{this.caption}}</h4>
</div>
<img class="" src="{{ img|url|replace(".png","")|replace(".jpg","")|replace(".jpeg","")}}-medium.webp" alt="{{ this.Alt }}" loading="lazy">
<figcaption>{{this.caption}}</figcaption>
</figure>

2
templates/calendar.html

@ -9,7 +9,7 @@
<div class="right">
<div class="box shadow content">
{% set img = that.attachments.images.get(that.flyer) %}
{% if img %}<p class="eventflyer"><img class="eventflyer" src="./{{ img|url|replace(".png","")|replace(".jpg","")|replace(".jpeg","")}}-medium.webp"></p>{% endif %}
{% if img %}<p class="eventflyer"><img class="eventflyer" src="./{{ img|url|replace(".png","")|replace(".jpg","")|replace(".jpeg","")}}-medium.webp" loading="lazy" ></p>{% endif %}
<a class="nav-link boxhead shadow" href={{ that.url }}>{{ that.title }}</a>
<div class="eventmeta"><b>Date: </b>{{ that.start_date|datetimeformat('yyyy/MM/dd H:mm')}} - {{ that.end_date|datetimeformat('yyyy/MM/dd H:mm')}}</div>
<div class="eventmeta"><b>Location: </b>{{ that.location}}</div>

2
templates/event.html

@ -7,7 +7,7 @@
</div>
<div class="right">
{% set img = this.attachments.images.get(this.flyer) %}
{% if img %}<p class="eventflyer"><img class="eventflyer" src="./{{ img|url|replace(".png","")|replace(".jpg","")|replace(".jpeg","")}}-medium.webp"></p>{% endif %}
{% if img %}<p class="eventflyer"><img class="eventflyer" src="./{{ img|url|replace(".png","")|replace(".jpg","")|replace(".jpeg","")}}-medium.webp" loading="lazy" ></p>{% endif %}
<a class="nav-link boxhead shadow" href={{ this.url }}>{{ this.title }}</a>
<div class="eventmeta"><b>Date: </b>{{ this.start_date|datetimeformat('yyyy/MM/dd H:mm')}} - {{ this.end_date|datetimeformat('yyyy/MM/dd H:mm')}}</div>
<div class="eventmeta"><b>Location: </b><a href="https://www.openstreetmap.org/#map=19/{{this.latlon}}" >{{ this.location}}</a></div>

Loading…
Cancel
Save