Преглед на файлове

setting published date to a strtime format

master
mb@mb преди 1 година
родител
ревизия
db3d737faf
променени са 1 файла, в които са добавени 1 реда и са изтрити 1 реда
  1. 1
    1
      themes/varia/templates/article.html

+ 1
- 1
themes/varia/templates/article.html Целия файл

@@ -40,7 +40,7 @@
40 40
 			{% if article.event_start %}
41 41
 				<div>{{ article.event_start }}</div>
42 42
 			{% else %}
43
-				<div>Published: {{ article.date }}</div>
43
+				<div>Published: {{ article.date | strftime('%d %B %Y') }}</div>
44 44
 			{% endif %}
45 45
 		</div>
46 46
 		<div class="post-info">

Loading…
Отказ
Запис