Преглед на файлове

gitignore and readme

master
rra преди 2 години
родител
ревизия
d90366d4c6
променени са 2 файла, в които са добавени 11 реда и са изтрити 0 реда
  1. 1
    0
      .gitignore
  2. 10
    0
      README.md

+ 1
- 0
.gitignore Целия файл

@@ -0,0 +1 @@
1
+*.pyc

+ 10
- 0
README.md Целия файл

@@ -0,0 +1,10 @@
1
+
2
+# directorate for applied fediverse research
3
+
4
+* independently tries to verify fediverse statistics
5
+* draws conclusions from that
6
+
7
+## infos / resources
8
+
9
+methodology of [fediverse.network](https://fediverse.network/info)
10
+

Loading…
Отказ
Запис