Browse Source

adding publishing partylinegit add ../requirements.txt

master
mb 2 years ago
parent
commit
695ccf270e
 1. 36
    content/2022/publishing-partyline.en.md
 2. 36
    content/2022/publishing-partyline.nl.md
 3. 0
    content/images/publishing-partyline.png
 4. 1
    requirements.txt

36
content/2022/publishing-partyline.en.md

@ -0,0 +1,36 @@
Title: Publishing Partyline
Date: 2022-10-14
Category: event
Tags: publishing, software studies, tools, partylines
Slug: publishing-partyline
lang: en
event_start: 2022-10-14 11:00
event_duration: 29h
featured_image:/images/publishing-partyline.png
summary: Join us for the Publishing Partyline on the 14th and 15th of October, to dive into the dependency relations that are being formed when working with web-to-print techniques, between designers-and-tools and between tools-and-standards.
In 2014, CSS regions became unsupported by browsers such as Chrome, Chromium and Opera. Until then, this had been a way to deal with multiple text flows in web-to-print publications, mostly for multi-lingual and multi-purpose texts to sit close together in a layout. What followed was not just an adaptation to the new standard, but also attempts to maintain the old one with hacks and workarounds. Shifting standards precipitate adaptations to a new way of working, as well as careful preservation of tried-and-true methods. Along the way, however, the stories around these practices are often lost to time as the tools take centre stage in the narrative.
Now, we would like to import, export and lay out conversations between graphic designers, tool developers and those who maintain and propose standards. This two-day session will make space for collective learning, with a specific focus on the relations between individuals, groups and tools working on/with **web-to-print design practices**. Tools that are used in this practices include paged media tools such as CSS, Paged.js, Weasyprint and many more.
Concretely, during the Publishing Partyline we would like to dive into the dependency relations that are being formed when working with web-to-print techniques, between designers-and-tools and between tools-and-standards. Over two days we will listen to each other and record stories around these tools, the moments of stress, excitement, discomfort and adventure. We'll do this by using a range of web-to-print workflows that different collectives have been working with throughout the years, including Ethertoff (OSP), pad2print (Luuse) and Octomode (Varia).
We will depart on this journey with a **radio series** with practicioners from this field. More information about this will follow soon!
To register interest in participating in this Partyline, please send an email to [info@varia.zone](mailto:info@varia.zone) with **[publishing partyline]** in the subject by the 31st of September, 2022. We are looking for a group of designers, or those who have working experience with web-to-print techniques. To get the best out of the **Publishing Partyline**\*, attendance on both days is important & appreciated. The Publishing Partyline is organised by Manetta Berends and Simon Browne.
Follow our log to get a glimpse on the preperations: <https://vvvvvvaria.org/logs/publishing-partyline/>
**Date**: Friday October 14th and Saturday October 15th, 2022<br>
**Time**: 11:00-18:00 on both days (with an hour lunch break between 13:00-14:00)<br>
**Location**: Varia (Gouwstraat 3, Rotterdam)
\***Partylines** are two day-long semi-structured collective learning situations. The name is inspired by local loop telephone circuits between neighbours, which made it possible to tune into a collective call. These so called "partylines" quickly became a source of entertainment, a place where gossip is shared, but also where emergencies would be communicated. The convivial and communal function of the historical partylines is what inspired us to organise 5 thematic partylines in the 2022 Varia programme.
<br>
----------
<small>This project is supported by the [Creative Industries Fund NL](https://www.stimuleringsfonds.nl/).</small>
<img src="/images/stimu.en.gif" style="height: 75px; width: auto;">

36
content/2022/publishing-partyline.nl.md

@ -0,0 +1,36 @@
Title: Publishing Partyline
Date: 2022-10-14
Category: event
Tags: publishing, software studies, tools, partylines
Slug: publishing-partyline
lang: nl
event_start: 2022-10-14 11:00
event_duration: 29h
featured_image:/images/publishing-partyline.png
summary: Doe mee met de Publishing Partyline op 14 en 15 oktober, om samen in de afhankelijkheidsrelaties te duiken die ontstaan bij het werken met web-to-print technieken, tussen ontwerpers-en-tools en tussen tools-en-standaarden.
Sinds 2014 worden CSS Regions niet meer ondersteund door browsers als Chrome, Chromium en Opera. Voor die tijd werden zij gebruikt om met meerdere tekststromen te werken in web-to-print publicaties; meestal om meerdere talen of verschillende soorten tekst in dezelfde lay-out naast elkaar te zetten. Na het wegvallen van de browserondersteuning moesten ontwerpers zich aan de nieuwe standaard aanpassen, maar velen bleven ook proberen om de oude te handhaven met hacks en workarounds. Veranderende standaarden dwingen nieuwe manieren van werken af. Het vergt veel creativiteit om oude manieren van werken te behouden. Vaak gaan de verhalen en persoonlijke ervaringen die hierbij om de hoek komen kijken helaas verloren, en komen enkel de tools centraal te staan.
Daarom willen we ruimte creëren om gesprekken te importeren, exporteren en vorm te geven tussen grafisch ontwerpers, ontwikkelaars van tools, en zij die HTML- en CSS-standaarden beheren. Tijdens deze twee-daagse sessie voor collectief leren, zullen we ons specifiek richten op relaties tussen individuen, groepen en tools rond **web-to-print ontwerppraktijken**. Tools die binnen deze praktijken gebruikt worden zijn CSS, Paged.js, Weasyprint en vele andere.
Tijdens de Publishing Partyline zullen we duiken in de afhankelijkheidsrelaties die ontstaan bij het werken met web-to-print technieken tussen ontwerpers-en-tools en tussen tools-en-standaarden. Twee dagen lang zullen we naar elkaar luisteren en verhalen optekenen rond deze praktijken, waaronder momenten van stress, opwinding, ongemak en avontuur. We zullen gebruik maken van een reeks web-to-print workflows waar verschillende collectieven door de jaren heen mee hebben gewerkt, waaronder Ethertoff (OSP), pad2print (Luuse) en Octomode (Varia).
Om alvast een diepe duik te nemen in de realiteit van web-to-print praktijken, beginnen we met een **radio-serie** waarin we in gesprek gaan met verschillende groepen. Meer informatie hierover volgt binnenkort!
Wil je deelnemen aan deze Partyline? Stuur dan een email naar info@varia.zone met **[publishing partyline]** als onderwerp voor 31 september, 2022. We zijn op zoek naar een groep ontwerpers en/of makers die ervaring hebben met web-to-print technieken. Om het meeste uit de **Publishing Partyline**\* te halen, is aanwezigheid op beide dagen belangrijk. De Publishing Partyline wordt georganiseerd door Manetta Berends en Simon Browne.
Bekijk onze log om de voorbereidingen te volgen: <https://vvvvvvaria.org/logs/hold-and-release/>
**Datum**: Vrijdag 14 oktober en zaterdag 15 oktober 2022<br>
**Tijd**: 11:00-18:00 op beide dagen (met een uur lunchpauze tussen 13:00-14:00)<br>
**Locatie**: Varia (Gouwstraat 3, Rotterdam)
\***Partylines** zijn twee semi-gestructureerde collectieve leermomenten die één dag duren. De naam is gebaseerd op lokale telefooncircuits tussen buren, die het mogelijk maakten om op een collectief gesprek af te stemmen. Deze zogenaamde "partylines" werden al snel een bron van vermaak; een plek waar roddels werden gedeeld, maar waar ook noodgevallen mee konden worden gecommuniceerd. De gezellige en gemeenschappelijke functie van de historische partylines is wat ons inspireerde tot het organiseren van 5 thematische partylines in het 2022 programma van Varia.
<br>
----------
<small>Dit project is mede mogelijk gemaakt door de steun van het [Stimuleringsfonds Creatieve Industrie](https://www.stimuleringsfonds.nl/).</small>
<img src="/images/stimu.nl.gif" style="height: 75px; width: auto;">

0
content/images/publishing_partyline-img.png → content/images/publishing-partyline.png

Before

Width:  |  Height:  |  Size: 1.4 MiB

After

Width:  |  Height:  |  Size: 1.4 MiB

1
requirements.txt

@ -5,3 +5,4 @@ html5lib==1.1
icalendar==4.0.7
pelican==4.5.4
pytz==2020.1
markupsafe==2.0.1

Loading…
Cancel
Save